Generalni sekretar Poslovnog udruženja učestvovao je na 42. Simpozijumu POLJOPRIVREDNA TEHNIKA , održanom na Zlatiboru 24.01.-30.01.2016.

Za više informacija o razmatranim temama pogledajte prezentaciju u prilogu - 42. Simpozijum Poljoprivredna tehnika

Dana 04.12.2015 održan je XXII naučni skup PRAVCI RAZVOJA TRAKTORA I PRIMENA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE u organizaciji Naučnog društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje – JUMTO na Poljoprivrednom fakultetu univerziteta u Novom Sadu, Departman za poljoprivrenu teniku.

Na skupu je mr Đorđe Mišković, generalni sekretar Poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije prezentirao istraživački rad sa temom TRŽIŠTE POLJOPRIVREDNIH MAŠINA U 2015. GODINI I OČEKIVANJA ZA 2016. GODINU.

Pogledajte više detalja u prezentaciji, koju možete preuzeti na sledećem linku - kliknite ovde.

Poštovani,

Pozivamo Vas da posetite izlagačke štandove kompanija članica Poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije za vreme trajanja 82. Međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu od 09.-15. maja.2015. godine.

Biće nam čast da Vas ugostimo i prikažemo izložene eksponate.

Pogledajte prezentaciju 2014 godina iz ugla uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije. Predstavljena je na:

  • 17. Naučno-stručnom skupu "Aktuelni problem mehanizacije poljoprivrede" – Dan poljoprivredne tehnike – održan 12.12.2014. na Institutu za poljorivrednu tehniku poljoprivrednog fakultetu u Beogradu
  • 21. naučnom skupu "Razvoj traktora i primena obnovljivih izvora energije" koji je održan 05.12.2014. godine na Poljoprivrednom falultetu Univerziteta u Novom Sadu

Prezentaciju možete preuzeti putem sledećeg linka: http://ami-ns.org.rs/images/istrazivanja/poljoprivredni-fakultet-zemun-2014.ppt

 

U Novom Sadu se u periodu od 20. do 26. maja 2014. godine održao 81. Međunarodni poljoprivredni Sajam.

Članice Poslovnog Udruženja Uvoznika Poljoprivredne Mehanizacije su i ove godine na svojim štandovima posetiocima izložili najmoderniju poljoprivrednu mehanizaciju.