IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA PREDSEDNIŠTVA POSLOVNOG UDRUŽENJA:

Jednoglasnom odlukom prisutnih predstavnika članica PU, sa mandatom za naredne 4 godine za obavljanje navedenih funkcija PU imenovani su:

 • Marko Stojanović Generalni Sekretar
 • Đorđe Mišković (KITE doo)Predsednik Skupštine
 • Branimir Ledeničan (ALMEX doo)Predsednik Upravnog Odbora
 • Milan Pršić (AGROUNIVERZAL doo)Predsednik Nadzornog Odbora
 • Dragoljub Švonja (Agropanonka MTZ Finke doo)Predsednik Stručnog Saveta

Jednoglasnom odlukom prisutnih predstavnika članica PU, sa mandatom zanaredne 4 godine izabrane su članice za sastav:

Upravnog odbora PU:

 • ALMEX doo
 • FPM AGROMEHANIKA doo AGROCESLA doo
 • AGROVOJVODINA-MEHANIZACIJA doo
 • AGROGLOBE doo

Nadzornog odbora PU:

 • AGROUNIVERZAL doo
 • DELTA AGRAR doo
 • AGRIMATCO doo
 • MILUROVIĆ KOMERC doo
 • AGROMEHANIKA AC doo