O NAMA

Nakon nekoliko meseci priprema i dogovora, u Novom Sadu je 12.Maja 2008 godine zvanično osnovano Udružernje Uvoznika Poljoprivredne Mehanizacije. Osnivači Udruženja su sledeće kompanije:

 • Agropanonka MTZ Finke
 • Belarus - Novi Sad
 • Res Trade - Novi Sad
 • Titan Machinery - Rumenka
 • MasFerg Agro - Novi Sad
 • Agrovojvodina Mehanizacija - Novi Sad
 • Agromehanika AC - Novi Sad
 • IKR - Rumenka
 • Almex - Pančevo
 • Delta Agrar - Novi Beograd
 • Agrocesla - Novi Sad

IZBORNASKUPŠTINA UDRUŽENJA

2008

Na prvoj izbornoj skupštini, za predsednika Poslovnog Udruženja sa mandatom od dve godine izabran je Mr. Ðorde Miškovic, direktor MasFerg Agro, iz Novog Sada. Za predsednika Skupštine izabran je Vojislav Skendžic (ResTrade, Novi Sad). Za predsednika Upravnog odbora izabran je Dragoljub Švonja (Agropanonka Finke, Novi Sad), dok je za predsednika Nadzornog odbora postavljen Dušan Erdeljan (Titan Machinery, Rumenka).

2010

Na drugoj izbornoj skupštini, održanoj 16. aprila 2010. za predsednika Poslovnog Udruženja sa mandatom od dve godine, po drugi put je izabran Mr. Ðorde Mišković (Masferg Agro, Novi Sad). Dušan Erdeljan (Titan Machinery, Rumenka) je postavljen za predsednika Stručnog saveta. Takođe su po drugi put imenovani Vojislav Skendžic (ResTrade, Novi Sad) za predsednika Skupštine i Dragoljub Švonja (Belarus Agropanonka, Novi Sad) za predsednika Upravnog odbora.

2012

Na sednici održanoj maja 2012 godine, zajedno sa reizborom dosadašnjih predsednika, za Predsednika Nadzornog odbora izabran je Branimir Ledeničan, iz kompanije Almex.

2018

Na sednici Skupštine Poslovnog Udruženja A.M.I. Novi Sad jednoglasnom odlukom prisutnih predstavnika članica PU, sa mandatom za naredne 4  godine za obavljanje funkcija u Organima PU imenovani su:

Generalni Sekretar – Marko Stojanović (RTI doo, Novi Sad)

Predsednik Skupštine – Đorđe Mišković (KITE doo, Novi Sad)

Predsednik Upravnog Odbora – Branimir Ledeničan (ALMEX doo, Pančevo)

Predsednik Nadzornog Odbora – Milan Pršić (AGROUNIVERZAL doo, Gornji Milanovac)

Predsednik Stručnog Saveta – Dragoljub Švonja (Agropanonka MTZ Finke doo, Novi Sad)

2019

Na sednici Skupštine PU održanoj 26.12.19.godine sa žaljenjem je konstatovano da je član, jedan od osnivača, Agropanonka MTZ Finke doo dana 25.12.2019. podneo pismeni Zahtev za dobrovoljno istupanje iz članstva Poslovnog udruženja A.M.I., danom podnošenja a najkasnije 01.01.2020. Shodno odredbama Statuta PU A.M.I. Novi Sad – član 12, stav 1, tačka 2, konstatovano je, s obzirom da se o takvom razlogu ne diskutuje, da Agropanonka MTZ Finke doo dobrovoljno istupa iz članstva Poslovnog udruženja A.M.I. sa 31.12.19. godine.

Poslovno udruženje je dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja i toleranciji a radi ostvarivanja i unapređenja zajedničkih ciljeva i interesa članova u oblasti uvoza poljoprivredne mehanizacije sa ciljem zadovoljavanja zahteva kupaca ali i partnera – isporučilaca mašina i opreme. Imperativ je razvoj kolegijalnih i „fer-plej“ odnosa u skladu sa kodeksom ponašanja članova Udruženja, negovanje tradicionalnih vrednosti i poštovanje etike poslovanja na našim prostorima.

Stav UO i Skupštine PU je da Poslovno udruženje ostane otvoreno za prijem novih članica a da se o njihovom prijemu odlučuje u skladu sa Statutom i definisanim uslovima koje treba da ispune potencijalni članovi PU (promet, broj zaposlenih, servisna vozila itd).

2020

Na sednici Skupštine PU održanoj 01.04.2020. godine Poslovno udruženje Uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije je postalo bogatije za dve članice. Naime, porodici AMI su se priključila i dva beogradska preduzeća, Livona d.o.o i i IMT-Industrija mehanizacije i traktora.

Šta su bili inicijalni kriterijumi za članstvo u Poslovnom Udruženju?

 • Članovi su direktni zastupnici, distributeri, uvoznici ili dileri sa ovlašćenjem svojih principala, vodećih svetskih proizvođača poljoprivredne mehanizacije.
 • Svaki član odgovorno nastupa na tržištu, objedinjujući prodaju mašina, rezervnih delova i servisne usluge.
 • Potpisom pristupnice Poslovnom Udruženju, član se obavezuje da će poštovati Kodeks ponašanja članova Poslovnog Udruženja na tržištu Srbije.
 • Novi članovi, koji ispunjavaju ove kriterijume, su dobrodošli!

Šta su ciljevi osnivanja Poslovnog Udruženja?

 • Objedinjeni nastup uvoznika poljoprivredne mehanizacije
 • Saradnja sa nadležnim Ministarstvima Vlade RS, kroz čiji se rad na direktan ili indirektan način tretira problematika poljoprivredne mehanizacije
 • Lobiranje prema zakonodavcima, zajedno sa korisnicima poljoprivredne mehanizacije, za poboljšanje uslova nabavke, smanjenje carina i uvoznih dažbina, kao i visine PDV
 • Saradnja sa domaćim proizvođačima poljoprivrednih mašina
 • Unapređenje saradnje sa svim organizacijama koje na različite načine okupljaju korisnike poljoprivredne mehanizacije (Poljoprivredni fakulteti, Klubovi zemljoradnika, Novosadski Sajam…)
 • Edukacija korisnika mehanizacije na seminarima, stručnim predavanjima i posredstvom medija.
 • Predstavljanje najnovijih naučnih i tehničkih dostignuća u razvoju i primeni poljoprivredne mehanizacije.
 • Prenošenje iskustava razvijenih poljoprivrednih zemalja u naš region.
 • Zalaganje za unapređenje poljoprivredne proizvodnje i upravljenje troškovima kojima poljoprivredna mehanizacija učestvuje u ceni poljoprivrednih proizvoda.
 • Međunarodna saradnja sa relevantnim institucijama, prvenstveno sa sličnim udruženjima u okruženju
 • Pružanje stručne pomoći i uspostavljanje komunikacija među članovima Poslovnog Udruženja, razmena iskustava.
 • Razvoj kolegijalnih i “fair-play” odnosa, u skladu sa Kodeksom ponašanja članova Poslovnog udruženja, negovanje tradicionalnih vrednosti i poštovanje etike poslovanja na našim prostorima.
 • Afirmacija struke i podrška obrazovanju inženjera poljoprivredne mehanizacije.
 • Organizovani nastup na sajmovima u zemlji i inostranstvu, obezbeđenje istih uslova ucešća za sve članove Poslovnog udruženja.

Sa osnivačke skupštine Poslovnog Udruženja upućen je apel nadležnim Minstarstvima Republike Srbije o stanju poljoprivredne mehanizacije i njegovom uticaju na troškove poljoprivredne proizvodnje i bezbednost saobraćaja, a predložene su i mere koje bi omogućile bolje uslove nabavke mašina za sve kategorije poljoprIvrednih proizvođaca.

Na kraju Skupštine, izražena je zahvalnost Novosadskom Sajmu na podršci u osnivanju i početnoj fazi postojanja Poslovnog udruženja. Istovremeno su predložene promene u postupku ocenjivanja sajamskih eksponata u ovoj oblasti i ponuđena saradnja na promociji novih sajamskih sadržaja.

Udruženje uvoznika planira povremene konferencije za novinare.