AGXTEND novi brend CHN IndustrialAutor: Datum:


AGXTEND rang  predstavlja niz rešenja naprednih  poljoprivrednih tehnologija unapređenih preciznosti koja će obezbediti korisnicima poljoprivrednu opremu unapređene produktivnosti i efikasnosti koja će iti dostupna preko dilerske New Holland mreže. 

To su: New CropXplorer-napredni senzor; New SoilXplorer-otkriva pun potencijal zemljišta; New NIR sensor-NIR senzor useva koji se može montirati svuda; New Xpower-prijatelj životne sredine; New FarmXtend App pametna multisenzorna aplikacija za vremenske prilike

Kompanija New Holland Agriculture nedavno je najavio distribuciju AGXTEND brenda CNH Industrial, koji je  posebno fokusiran na tehnološka rešenja precizne poljiprivrede.

AGXTEND će obezbediti poboljšanje produktivnosti tehnologija precizne poljoprivrede, a njihovu korisnost farmeri će osetiti tokom  čitavog proizvodnog ciklusa. 

AGXTEND je prvi specijalizovani brend namenjen za preciznu poljoprivredu i ISOBUS rešenja u poljoprivredno industriji koji će obezbediti korisnicima sveobuhvatni pristup ka nizu naprednih i dinamičkih rešenja u sferi precizne poljoprivrede partnerskih kompanija. Distribudija će se odvijati po fazama, a pokrivnje tržišta cele Evopre, Bliskog Istok ai Afrike počeće u prvom kvatralu 2019. a korisnicima će biti na raspolaganju kompletan paket usluga koji obuhvata i usluge podrške da bi se korisnicima kontinuirano olakšala optimizacija tehnologija.

AGXTEND serija proizvoda moći će u potpunosti da se integriše u New Holland Adriculture postojećuPLM platforme precizne poljoprivre. Ovi proizvodi su deo proširenog programa koji ima za cilj da unapredi preciznost u radu, produktivnost i profit kroz tehnologiju jednsotavnu za korišćenje kao i unapredi praksu korišćenja ovih tehnologija u poljopirvrednoj proizvodnji.  

Dešavanja