FOUNDERS

Ideju o snažnoj asocijaciji, pre deset godina, dala je nekolicina uvoznika premium brendova, a danas je to broj od 20 respektabilnih članica koje svojom ponudom mašina i opreme zadovoljavaju potrebe svakog gazdinstva u Republici Srbiji.