PU AMI NA 49. SIMPOZIJUMU AGRO-TEHNIKA-PRECIZNA POLJOPRIVREDA (AGROTEH-PP)Autor: Datum:


Poslovno udruženje uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije učestvovalo je kao suorganizator na 49. simpozijumu Agro-Tehnika-Precizna Poljoprivreda-AGROTEH PP održanom na Zlatiboru, u hotelu „Dunav“ od 30. januara do 3. februara. Glavni organizator Simpozijuma bio je Poljoprivredni fakultet Novosadskog univerziteta odnosno Departman za poljoprivrednu tehniku, a takođe kao suorganizator skupa aktivno učešće imao je Zadružni savez Vojvodine.

Na otvaranju  49. simpozijumu Agro-Tehnika-Precizna Poljoprivreda-AGROTEH PP u uvodnoj reči, generalna sekretarka PU Marija Antanasković istakla je da je uloga članica PU veoma značajna kada je reč o uvođenju novih tehnologija i tehnika s obzirom na to da su članice te koje inovativna rešenja iz sveta agrotehnike donose na imanja poljoprivrednih proizvođača. Takođe PU je i partner visokoobrazovnih institucija kao što je Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, sa kojim ima posebno blisku saradnju sa Departmanom za poljoprivrednu tehniku. Kroz saradnju sa članicama, stručnjacima su takođe dostupna nova tehnička rešenja kako bi se upoznali s njihovim karakteristikama i prednostima koje njihova primena u praksi donosi. Partnerski odnos je veoma bitan i za saradnju PU sa predstavnicima državnog aparata, na prvom mestu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Uloga PU u ovom partnerstvu je vrlo važna što implicira na produbljivanje saradnje s obzirom na to da je rad članica  u obezbeđivanju mašina u realizaciji različith progama subvecnija velika.

Sekratarka Antanasković je imala i jedno od uvodnih predavanja na Simpozijumu na kom se osvrnula na dešavanja na tržištu u protekloj godini kao i na faktore koji su uticali na industriju poljoprivednih mašina te su doveli do zastoja u proizvodnji, povećanju cena i pomeranju rokova isporuke.

Tokom Simpozijuma PU je održalo i Okrugli sto na temu „Poljoprivredna mehanizacija-trendovi i izazovi“. Na okruglom stolu učestovovali su članice Poslovnog udruženja: Agrovojvodina-Mehanizacija DOO, Agrotech DOO, Agromarket Machinry DOO i KITE DOO i prof. dr Jan Turan na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu, Departmanu za poljoprivrednu tehniku.  Kroz aktivnu diskusiju učesnicimi Simpozijuma, upoznati su sa dešavanjima u agro-industriji koja utiču na proizvodnju, a samim tim i isporuku mašina, e-fakturama, uticaju subvencija na tržište, uslovima  i stanju domaćih proizvođača….Takođe istaknut je značaj inovativnih tehničkih rešenja za poljoprivrednu proizvodnju, posebno ovih koja se odnose na preciznu poljoprivredu.

Dešavanja