Na Sajmu i o unapređenje nivoa bezbednosti poljoprivrednih mašina u saobraćajuAutor: Datum:


Udruženje uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije trećeg dana 85. međunarodnog poljoprivrednog sajma u Novom Sadu održalo je u organizaciji s Agencijom za bezbedost saobraćaja, Poljoprivrednim fakultetom – Departmanom za poljoprivrednu tehniku, MUP-om Repubike Srbije, centrom za obuku policije  u Sremskoj Kamenici okrugli sto “Unapređenje nivoa bezbednosti poljoprivrednih mašina u saobraćaju”.

Tema “Unapređenje nivoa bezbednosti poljoprivrednih mašina u saobraćaju” nezaobilazna je u rasporedu sajamskih dešavanja na Poljoprivrednom sajmu već godinama unazad. Do sad je održavana u formi tribina, na poligonu, a ove godine je po prvi put održan okrugli sto. Aktivno učešće na okruglom stolu osim organizatora imali su studenti Poljorprivrednog fakulteta, pčelari i drugi zainterosavnani, a učešće su imali i predstavnici preduzeća koji obavljaju tehnički pregled traktora.

Jedna od mera koja je uticala na povećanje bezbednosti mehanizacije koja učestvuje u saobraćaju, kako je istako prof dr. Mirko Simikić s Poljoprivednog fakulteta u Novom Sadu je kontrola saobraznosti poznata kao homologacija koju radi upravo ova naučno-obrazovna institucija.

Najveća pažnja na okruglom stolu bila je usmerena na očekivane izmene u Pravilniku o podelli motornih vozila. Ove izmene, kako je najavio pomoćnik dirketora Agencije za bezbednost saobraćaja, rešiće dilemu oko toga koje priključne mašine će ubuduće podlegati obaveznoj registraciji odnosno jasno će biti napravljena razlika između priključnih vozila S i R kategorije. Ukratko, vučene radne mašine kao što su vučene sejalice, prskalice, rasipači mineralnog đubriva neće podlegati registraciji ali na primer rasturivač stajnjaka će morati da se registruje.

Takođe, oni trakotri koji imaju trajnu registraciju biće u obavezi da urade jednom godišnje tehnički pregled. Ova obaveza se odnosi i na motokultivatore koji će morati da imaju određenu saobraćajnu signalizaciju.

Pčelari su u razgovoru s predstavnicama Agencije za bezbednost izložili problem registracije vozila koja se koriste za transport kočnica to jest o izgledima za rešavanje problema registrovanja ovih vozila, to jest mogućnosti njihovog atestiranja za šta su dobili odgovor da se na prevazilaženju ovog problema radi.

I na ovogodišnjem Skupu posvećenom Unapređenju nivoa bezbednosti poljoprivrednih mašina u saobraćaju nezaobilazna je bila tema kolica za transport hedera za kombajn. Naime, problem je u tome što je zakonski obavezno da kolica s hederom vuče traktor. U tom slučaju kolica moraju da imaju registarsku tablicu koja se ne izdaje.

Na okruglom stolu se govorilo i o uvozu novih i polovnih traktora koji se sada uvoze pod potpuno istim uslovima bez ikakvog ograničenja u pogledu starosti i emisije izduvnih gasova. Ranije je najavljivano da će se uvesti limit za uvoz polovnih i novih vozila, ali se kroz dijalog s uvoznicima došlo do zaključka da je teško doneti regulativu koja bi zadovoljila interese svih uvoznika.

Dešavanja