RFV RASPISAO KONKURS ZA DUGOROČNE KREDITE ZA KUPOVINU POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJEAutor: Datum:

Razvojni fond AP Vojvodine raspisao je konkurs za dodelu dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivredne mehanizacije. Osnovni cilj dodele kredita su obezbeđivanje finansijskih sredstava za podršku i unapređenju sektora poljoprivrede povećanjem nivoa tehničke opremljenosti, kao i obima i intenziviranja poljoprivredne, povećanja produktivnosti i podizanja stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.

Za realizaciju kreditne linije za kupovinu poljoprivredne mehanizacije planirana su sredstva u iznosu od 250 miliona dinara. Pravo na učešću na konkursu imaju fizička lica-nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine. Gazdinstvo mora biti upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da ima aktivan status i da je izmirilo nadoknade za odvodnjavanje. Krediti će biti dodeljeni za finansiranje nabavke nove poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije.

Uslovi kreditiranja propisuju da će se dodeljivati krediti u iznosu od 100 hiljada do 5 miliona dinara. Valutna klauzula primenjivaće se za sve obračune kredita po svim pitanjima po srednjem kursu evra na dan uplate ili isplate. Kamatna stopa na godišnjem nivou je 1,5%.

Ako se konkuriše za kreditno finansiranje za nabavku pogonskih mašina obavezno je sopstveno učešće u vrednosti najmanje 20 odsto predračunske vrednosti dok učešće nije potrebno u slučaju finansiranja priključnih mašina. Prilikom obračuna iznosa kredita uzima se vrednost investicije bez PDV-a ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV. Rok vraćanja kredita je do pet godina. Grejs period je šest meseci dok će se anuiteti obračunavati i plaćati na polugodišnjem niovu.  Interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope obračunavaće se i plaćati polugodišnje.

Više informacija o konkursu za za dodelu dugoročnih kredita za kupovinu poljoprivredne mehanizacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a u Novom Sadu, upitom na mail:  kreditno@rfapv.rs kao i na telefon 021/450-698.

 

Dešavanja