Nova potpuno električna Monosem sejalicaAutor: Datum:

Sejalica je opremljena i sa prednje nošenim rezervoaram za mineralno đubrivo i MicroDriveVE električnim pogonom. Osmoredna sejalica kompanije Monosem, prkazana premijerno javnosti na poslednjem sajmu Agritechnica 2017, ima Monoshox NG Plus Me setvene jedinice. Setvenim jedinicama se upravlja električnom kontrolnom jedinicom S8000E odnosno kompjuterom koji je postavljen na sejalici. Sertifikovani UT, TC-BAS, TS-SC i poslednji TE-GEO od strane AEF (fondacija poljoprivredne elektronske industrije), omogućavaju da se radom sejalice može upravljati, a ako ja povezana na GPS antenu i  automatski isključivati i takođe primenuti varijabilnu normu koja je bazirana na osnovu preporučene mape.  To se kontroliše iz kabine preko ISOBUS TOUCH Mini terminala ili drugog ISOBUS kompatibilnog terminala.

Kompanija Monosem je za korišćenje uz novu sejalicu pripremila i novi prednji rezervor za mineralno đubrivo, zapremine 1.350 litara. Za distribuciju mineralnog đubriva iz rezervoara koristi se takođe električni pogon, FertiDrivevt. Rezervoar je dizajniran tako da se nesmetano montira na TFC2 ram. Ovaj rezervoar ima osam izlaza za đubrivo. Električni pogon omogućava da se non-stop može raditi modulacija količine mineralnog đubriva koja izlazi iz rezervoara. Korisnik može podešavati količinu ili zaustaviti aplikaciju hranva brzo preko kontrolnog menija sejalice na ISOBUS terminalu. Prekidač montiran blizu tačke kačenja omogućava podešavanje u skladu sa tipom i količinom mineralnog đubriva koje se koristi

.

Na sejalici su postavljeni i mikrogranulatori Microsem koji se pogone preko MicroDrivevt odnosno preko električnih motora. Microsem jedinicama se upravlja preko centralne upravljačke jedinice sejalice čiji rad je kontrolisan od strane ISOBUS terminala i integrisan u kontrolni meni sejalice. Korisnik može da podešava radnu normu iz kabine, da isključi distribuciju ručno ili automatski preko funkcije TC-SC na celoj sejalici ili na određenim sekcijama. Opremljena s plastičnim poklopcem i spiralnim rotorom od nerđajućeg čelika ova jedinica sada ima veću otpornost na koroziju. Microsem jedinice imaju radni princip koji u radu kombinuje spiralu do dozirnog točka obezbeđujući tako uniformnu distribuciju u setvenoj liniji čime ujedno povećava i efikasnost.

Za korisnike ove tehnologije pružaju mogućnost istovremenog komfora korišćenja (podaševanje u kabini setvene populacije, količine mineralnog đubriva i mikrogranulatora), preciznosti i povećanja prinosa zahvaljujući varijabilnim normama. Potpuno električne sejalice na tržištu će biti dostupne već ove godine, a na domaćem tržištu Monosem sejlaice plasira naša članica, kompanija Agrimatco.

Dešavanja