Kombajni nove S 700 serije John Deere i na vojvođanskim njivamaAutor: Datum:

Prošle godine svetskoj javnosti predstavljena je nova S700 serija univerzalnih kombajna John Deere. To je serija naslednik stare S6 serije koja je godinama modifikovana, a dodavanjem novog upravljačkog terminala i interfejsa nastala nova S700 serija. Ovih dana, u toku žetve predstavnici ove serije se mogu videti na njivama u Vojvodini, a novosadka kompanija „Kite“ d.o.o je poljoprivredicima, između ostalog i na prezentaciji u Bajmoku predstavila u radu ulazni model serije, S760 koji  je radio s hederom koja ima 6,60 m aktivne dužine kose.

Aksijalni kombajn S760 pogoni motor nominalne snage 382 KS. Zapremina šestocilindričnog motora je 9 l . Svi modeli kombajna serije S700 isporučuju se na naše tržište s motorima koji su jendsotavni za održavanje. Karakteriše ih Common Rail sistem za ubrizgavanje goriva, turbo punjač, a na motoru su izostavljeni i EGR, DPF kao i sistem selektivne katalitičke redukcije to jest ne koristi se AdBlue.

Jonh Deere S760i na severu Bačke

Na kombajnu postoji mogućnost podešavanja napadnog ugla hedera čime se obezbeđuje da se sto kreće uvek paralelno u odnosu na radnu površinu. Ove godine, kada je dosta useva poleglo neophodno je bilo spustiti što niže hederski sto, a da kosa ne dođe u dodir sa zemljom što je upravo postignuto zahvaljujući ovoj karakteristici. Vitlo dobija pogon preko hidromotora, a postoji i mogućnost uključivanja automatskog moda koji aktivira i povećanje brzine vitla u skladu s povećanjem radne brzine. Usisno grlo na kombajnu je zadržalo karakteristike prethodnih modela, to jest veliku širinu.

Visoka preglednost u i iz kabine

Srž kombajna jeste aksijalni rotor u obliku zarubljene kupe na kom se nalaze udarački prsti. Izvršaj zrna se odviija po sistemu inercije. Rotor se isporučuje s tri vrste podbunja, to jest „korpom“ za sitnozrne i krupnozrne biljne vrste i cevastom korpom namenjenom za žetvu kukuruza. Žetvena masa se preko sabirne ravni sa spiralnim transporterima  ravnomerno doprema do sita.

U odnosu na prethodne modele John Deere kombajna na seriji S 700 značajno je smanjen broj remena koji se koriste za prenos snage, a kojih je sada pet. Karakteristično za aksijalne kombajne S700 serije jeste da se maksimalni radni kapacitet postiže kada je rotor pun to jest kad heder radi punim zahvatom. Zapremina bunkera 10.600 litara omogućava postizanje efikasnijeg rada.

Dešavanja