JUMTO U ZNAKU TEHNOLOGIJA KOJE DOLAZEAutor: Datum:


Naučno društvo za pogonske mašine, traktore i održavanje (JUMTO), Departman za poljoprivrednu tehniku Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu u saradnji sa Poslovnim udruženjem uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije, Agencije za bezbednost saobraćaja, Akademije inženjerskih nauka odeljenja biotehničkih nauka i  Inženjerske komore Srbije i ove godine prvog petka u decembru  organizovali su  26. naučnostručni skup „Pravci razvoja traktora i obnovljivih izvora energiije-JUMTO 2019“. Tradicionalno mesto održavanja je bio Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu.

Poseban osvrt na Skupu dat je na najnovije trendove u poljoprivrednoj proizvodnji koji treba da obezbede održivu poljoprivredu. S tim u vezi poseban akcenat je dat na sisteme koji omogućavaju korišćenje pogonskih goriva dobijenih iz obnovljivih izvora energije s obzirom na to da korišćenje ovakvih goriva na pogonskim jedinicama smanjuje emisiju CO2 odnosno ekološki je prihvatljivo. S druge strane naglašeno je da poljopriedne mašine nemaju značajno učešće u proizvodnji CO2 u poređenju s drugim granama privrede.

Govereći o trendovima u razvoju pogonskih poljoprivrednih mašina prof. dr Lazar Savin predsednik Društva JUMTO naglasio je da je na nedavno održanom sajmu Agritechnica 2019 u Hanoveru postalo jasno da su sistemi za korišćenje čiste električne enrgija za pogon poljoprivrednih traktora još na nivou koncepta, a da je kako se videlo na štandovima proizvođača sve izvesnije korišćenje hibridnih traktora koji mehaničku energiju nastalu sagorevanjem goriva SUS motora pretvaraju u električnu. Savin je govorio i o sve prisutnijoj automatizaciji različitih sistema upravljanja u čije svrhe je i razvijen novi AEF standard četvrte generacije.

Učesnike naučno-stručnog skupa u ime domaćina pozdravio je dekan Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu prof. dr Nedeljko Tica koji je tom prilikom napomenuo da se ova renomirana viskoobrazovna institucija priključila tendenciji modernizacije opremanja pogonskih i priključnih mašina sa željom da sgtudenti imaju na raspolaganju najsavremeniju tehniku.

-To je nastavak jedne vizije davno započete kojom težimo da pružimo ne samo stručno teorijsko znanje nego i da studente informišemo o onome što zaista mogu da vide na svetski izložbama, a da mogu da vide kako to  funkcioniše u praksi, rekao je Tica i dodao da kada je upitanju pravac razvoja  traktora dominira digitalizacija, a sledi je zaštita životne sredine.

Skup Pravci razvoja traktora i obnovljivih izvora energiije-JUMTO 2019, zvanično je otvorio pomoćnik pokrajinskog sekretara za poljoprivredu Mladen Petković osvrnuvši se na rezultate ankete o poljopirvrednim gazdinstvima koja je sprovedena tokom 2018. godine.  Napomenuo je da kada se govori o poljoprivrednoj mehanizaciji, o strukturi i starosti  poljopriredne mehnaizacije, pogonske i priključne, situacija nikako nije  povoljna za Srbiju. Ipak politika subvencionisanja nabavke ovih mašina sprovodi se na skoro svim nivoima vlasti, a od skora sredstva za subvencionisanu nabavku mašina dostupna su i iz Evropskih fondova i ova sredstva, kako je poručio Petković treba iskoristiti kako bi se unapredila poljoprivedna proizvodnja.

Značajno učešće na Skupu imalo  je i Udruženje uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije kao jedan od suorganizatoa ali i članice Udruženja koje su aktivno učestvovale u programu odgovaravši na pitanja posetilaca u holu Fakulteta u vezi sa mašinama koje imaju u svojim prodajnim programima kao i aktivnim učešćem u izložbi traktora koja je organizovana ispred ova naučne institucije. Generalni sekretar Poslovnog udruženja uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije Marko Stojanović na Skupu je govorio o Stanju i trendovima poljoprivredne tehnike. Više o ovoj temi možete videti pregledom prezentacije koja je u nastavku.

JUMTO 2019

Dešavanja