Efekat prelaska sa konvencionalne na konzervacijsku obradu i setvu pšenice, soje, stočnog graška i pasuljaAutor: Datum:

U radu se prezentuje i analizira ostvareni rezultati na ogledima pšenice, soje, pasulja koji je postavljen radi utvrđivanja eksploatacionih, energetskih i ekoloških efekata u primeni konzervacijske obrade zemljišta i direktne setve. U radu će se prikazati uporedo konvencionalna i konzervacijska setva navedenih kultura i analiza utroška radnih sati, goriva, prinosa, uporedne radne operacije dve različite koncepcije obrade zemljišta i setve.

Autori: S. Isakov, L. Marinkovic , Đ.Mišković , T.Protulipac ,P.Doroški , M.Sindjić

Rad možete preuzeti ovde.

Istraživanja