2014 godina iz ugla uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacijeAutor: Datum:


Pogledajte prezentaciju 2014 godina iz ugla uvoznika i izvoznika poljoprivredne mehanizacije. Predstavljena je na:

  • 17. Naučno-stručnom skupu „Aktuelni problem mehanizacije poljoprivrede“ – Dan poljoprivredne tehnike – održan 12.12.2014. na Institutu za poljorivrednu tehniku poljoprivrednog fakultetu u Beogradu
  • 21. naučnom skupu „Razvoj traktora i primena obnovljivih izvora energije“ koji je održan 05.12.2014. godine na Poljoprivrednom falultetu Univerziteta u Novom Sadu

Prezentaciju možete preuzeti ako kliknete ovde.

Dešavanja